Romantismus

stručný přehled romantismu u nás i ve světě pro žáky ZŠ

Romantismus u nás:

Bedřich Smetana 1824-1884 - opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna a nedokončená Viola, smyčcový kvartet: Z mého života, symfonické básně z cyklu Má vlast (1.Vyšehrad, 2.Vltava, 3.Šarka, 4.Z českých luhů a hájů, 5.Tábor, 6.Blaník), polky - Vzpomínka na Plzeň, Luisina
Antonín Dvořák 1841-1904 - 10 oper, nejslavnější jsou: Jakobín, Čert a Káča, Rusalka, 9 symfonií - 9. Novosvětská (e moll), symf. básně: Polednice, Holoubek, Zlatý kolovrat, Vodník, Slovanské tance 1.a 2. řada, Moravské dvojzpěvy, oratoria: Stabat mater, Svatá Ludmila, kantáta Svatební košile, Rekviem
Zdeněk Fibich 1850-1900 - opery: Nevěsta Mesinská, Bouře, Šárka, symf.báseň: Toman a lesní panna, melodramy koncertní: Štědrý den, Vodník, melodramatická trilogie Hippodamie (1.Námluvy Pelopovy, 2.Smír Tantalův, 3.Smrt Hippodamie), 3 symfonie

Ruský romantismus:

Petr Iljič Čajkovský 1840-1893 - 6 symfonií - 6. Patetická, opery: Evžen Oněgin, Piková dáma, balety: Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka, 3 klavírní a 1 houslový koncert
Nikolaj Rimskij-Korsakov 1844-1908 - opery :Sněhurka, Sadko, Pohádka o caru Saltánovi, Zlatý kohoutek
Modest Petrovič Musorgskij 1839 - 1881 - opera Boris Godunov, cyklus klavírních skladeb Kartinky - Obrázky z výstavy

Verdi, Schubert, Chopin:

Giuseppe Verdi 1813-1901 - operní skladatel, nejslavnější opery: Nabucco, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Maškarní ples, Aida, Othello
Franz Schubert 1797-1828 - zakladatel umělé písně, 9 symfonií nejznámější je 8. h-moll Nedokončená, 15 smyčc. kvartetů, klavírní kvintet Pstruh, přes 600 písní shrnutých do cyklů Spanilá mlynářka, Zimní cesta, Labutí zpěv
Fryderyk Chopin 1810-1849 - polský skladatel a klavírní virtuoz, 2 klavírní koncerty, 4 sonáty, 27 etud, 24 preludií, 16 polonéz, 58 mazurek, 20 nokturn

Novoromantické trojhvězdí:

Hector Berlioz 1803-1869 - žák českého skladatele Antonína Rejchy, tvůrce první programní symfonie - Fantastická symfonie, všech 5 částí sjednotil společnou hudební myšlenkou - idée fixe, další symfonická díla jsou Harold v Itálii, Romeo a Julie, Faustovo prokletí, opery: Benvenuto Cellini, Trojané, Rekviem - monumentální dílo pro tenor, sbor a orchestry
Ferenc Liszt 1811-1886 - žák českého skladatele Antonína Rejchy, maďarský hud. skladatel a nejslavnější klavírní virtuoz 19.stol. Je tvůrcem symfonické básně např. Co slyšíme v horách, pracoval také s příznačným tématem, formu jednovětých symf. básní přizpůsoboval mimohudebnímu programu, rozvinul a zdokonalil techniku klavírní hry. Dílo: 2 symfonie Faustovská a Dantovská, 13 symf. básní, klavírní koncerty, klavírní skladby - sonáta h moll, 19 Uherských rapsodií
Richard Wagner 1813-1883 - byl reformátorem opery - technika leitmotivů. Dílo: opery Bludný Holanďan, Tristan a Isolda, Lohengrin, Mistři pěvci norimberští, tetralogie Prsten Niebelungův: 1. Rýnské zlato, 2.Valkýra, 3. Siegfried, 4.Soumrak bohů

Zpět na hlavní stránku