Dějiny hudby

stručný přehled od gotiky po romantismus pro žáky ZŠ

Gotika:

Období: od poloviny 13. století do počátku 15.století

Představitelé u nás

Jan z Jenštejna, mistr Záviš

Ze světových mistrů

Guillaume de Machaut (čti Gijóm d´ Mašó) sekretář na dvoře Jana Lucemburského

Hlavní charakteristika:

 • umělé zpěvy vzdělaných tvůrců
 • duchovní písně husitské
 • gregoriánský chorál - latinský obřadní zpěv
Jistebnický kancionál z roku 1420 nalezený v Jistebnici koncem 19.století

Renesance:

Období: 15. a 16. století

Představitelé u nás

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic pán na Pecce,který byl popraven na Staroměstském náměstí 1621 po Bělohorské bitvě byl nejen dobrý hudebník, ale i skladatel hodně cestoval, psal knihy i cestopisy, ovládal několik jazyků

Ze světových mistrů

Giovanni Pierluigi da Palestrina Ital 1525-1594
Orlando di Lasso Nizozemec 1532-1594

Usilovalo o obnovení životního a uměleckého ideálu antiky - starého Řecka.
Hlavní charakteristika:

 • vokální polyfonie-zpívaný vícehlas, zpravidla s doprovodem nástrojů

Baroko:

Období: zhruba 17. a 18.století

Představitelé u nás

Adam Michna z Otradovic 1600-1676 autor písně Chtíc aby spal
Pavel Vejvanovský zemřel roku 1693
Bohuslav Matěj Černohorský 1683-1742

Ze světových mistrů

Antonio Vivaldi 1678?-1741 - italský skladatel a houslista
Claudio Monteverdi 1567-1643
Giovanni Gabrielli 1557-1612

Vrcholné baroko

V období vrcholného baroka působili dva velikáni:
Johan Sebastian Bach 1685-1750 - duchovní kantáty, pašie, mše, toccaty a fugy. Současníci ho hodnotili hlavně jako varhaníka. Napsal mimo jiné 6 Braniborských koncertů, temperovaný klavír, Janovy a Matoušovy pašije.
Georg Friedrich Händel 1685-1759 - skladatel a klavírní virtuos. Psal hlavně opery a oratoria. Opery - Giulio Cesare, Xerxes, oratoria - Izrael v Egyptě, Juda Makabejský, Mesiáš, koncerty - Vodní hudba, Hudba k ohňostroji.

Zpočátku objevení krásy melodie doprovázená akordy - monódie. V tomto období vznikl orchestr, k sólovým áriím přibývají dvojzpěvy, trojzpěvy i sbory.

Co nového přineslo baroko:

 • orchestr
 • opera - vznikla na přelomu 16. a 17. století
 • oratorium - chrámová obdoba opery
 • kantáta - zpívaná skladba s doprovodem orchestru
 • koncert - skladba pro sólový nástroj doprovázený orchestrem, vzniká s rozvojem nástrojové hudby
 • tzv.generál bas značka připojená k basové notě, nad níž má znít akord
V  průběhu vývoje baroka pracovali skladatelé nejdříve s doprovázeným jednohlasem, pak i nově pojatou polyfonií (zejména u nástrojové hudby).

Klasicismus:

Období: 2.polovina 18. stoleti a začátek 19. století

Představitelé u nás

Jan Václav Stamic 1717-1757
Jiří Antonín Benda 1722-1795
Jakub Jan Ryba 1765-1815 autor „České mše vánoční“
Josef Mysliveček 1737-1781 proslul v Itálii jako skladatel oper a oratorií
Jan Hugo Václav Voříšek 1791-1825
František Xaver Brixi 1732-1771
Jan Ladislav Dusík 1760-1812
Antonín Rejcha 1770-1836 stal se prof. na pařížské konzervatoři, jeho žáci byli mimo jiné i H..Berlioz, C.Frank, F.Liszt, Ch.Gounod

Ze světových mistrů

Josef Haydn 1732-1809 - 104 symfonií (Lukavická, 12 londýnských, 6 pařížských, Oxfordská, Na odchodnou, ...), 83 smyčc.kvartetů, 24 oper, oratorium Čtvero ročních období
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 - 24 oper - nejznámější jsou: Únos ze serailu, Figarova svatba, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Kouzelná flétna, 54 symfonií - Pařížská, Pražská, Jupiterská, Haffnerova, klavírní a houslové koncerty, koncerty pro fagot, flétnu, harfu, lesní roh, hoboj a klarinet, sonáty, tria, kvartety, ..., serenáda - Malá noční hudba, Rekviem - mše za zemřelé
Ludwig van Beethoven 1770-1827 - 9 symfonií - 3. Eroica, 5. Osudová, 9. d moll s Ódou na radost, 5 klavírních koncertů, 1 houslový koncert D dur, trojkoncert pro housle violoncello a klavír, 16 smyčcových kvartetů, 32 klavírních sonát (Patetická, Měsíční svit, Appassionata), jediná opera Fidelio

Vzniká:

 • symfonie
 • sonátová forma, uplatňovaná hlavně v útvaru symfonie
 • smyčcový kvartet
 • instrumentální sonáty

Romantismus:

Období: 19. století

Představitelé u nás

František Škroup 1801-1862 - napsal 1. českou operu Dráteník, 1834 napsal hudbu ke hře J.K.Tyla „Fidlovačka“, ve které poprvé zazněla naše hymna
Vilém Blodek 1834-1874 - opera V studni
Bedřich Smetana 1824-1884
Antonín Dvořák 1841-1904
Zdeněk Fibich 1850-1900

Ze světových mistrů

Franz Schubert 1797-1828
Carl Maria von Weber 1786-1826 - Čarostřelec
Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847
Robert Schumann 1810-1856
Fryderyk Chopin 1810-1849
Hector Berlioz 1803-1869
Gioacchino Rossini 1792-1868 - Lazebník sevilský
Niccolo Paganini 1782-1840 - nejslavnější houslový virtuoz
Franz Liszt 1811-1886
Richard Wagner 1813-1883
Giuseppe Verdi 1813-1901
Georges Bizet 1838-1875 - Carmen
César Frank 1822-1890
Petr Iljič Čajkovský 1840-1893
Modest Petrovič Musorgskij 1839-1881
Nikolaj Rimskij-Korsakov 1844-1908

Naši skladatelé

Ruský romantismus

Verdi, Schubert, Chopin

Novoromantismus

Požadavky:
Autora stačí příjmení (bez dat), zařadit do období. Např. Beethoven - klasicismus. Dílo - stačí výčet, zařazení k autorovi, např. Chopin - nokturna, preludia, ...
Alena Kárová